تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۹:۰۳ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / لیست دفاترکار مجازی مدیران

لیست دفاترکار مجازی مدیران

نام دفتر مجازی لینک دفتر
دفتر کار  مجازی معاونت  آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/j7c-6rq-bqw-vx1
دفتر کار مجازی مدیر دبستان پسرانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/3nu-lxe-ncp-sjo
دفتر کار مجازی مدیر دبستان دخترانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/q4g-ppu-kmt-wzi
دفتر کار مجازی مدیر دبیرستان دوره اول پسرانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/mwv-7bq-18y-zyn
دفتر کار مجازی مدیر دبیرستان دوره اول دخترانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/hvc-yab-8bd-aid
دفتر کار مجازی مدیر دبیرستان دوره دوم پسرانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/xcf-2zs-sbb-mg9
دفتر کار مجازی مدیر دبیرستان دوره دوم دخترانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/w69-pcl-ea2-qxz
دفتر کار مجازی مدیر هنرستان پسرانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/3aq-hdi-ig8-rkd
دفتر کار مجازی مدیر هنرستان دخترانه سما https://gl.iaukhsh.ac.ir/b/9yk-kzr-imd-jgo