تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۷:۵۵ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / درخواست خروج از کشور

درخواست خروج از کشور

مراحل ثبت درخواست خروج از کشور

۱- مراجعه به پلیس +۱۰ جهت دریافت کد سخا

۲- ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه به آدرس services.epolice.ir یا evazifeh.epolice.ir

۳- واریز فیش ۱۰۰.۰۰۰ ( یکصد هزار ) ریال به حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴- تحویل فیش بانکی به مسئول نظام وظیفه دانشگاه و تکمیل فرم درخواست خروج از کشور( تاریخ های خروج از کشور و  ورود به کشور باید با تاریخ های ثبت شده در سامانه نظام وظیفه مطابقت داشته باشد)

۵- تایید درخواست خروج از کشور توسط دانشگاه( درخواست خروج از کشور فقط برای دانشجویان عادی و یا در حال مرخصی و به تشخیص دانشگاه تایید می گردد)

۶- ورود مجدد به سامانه مذکور در بند ۲ و طی مراحل بعدی سامانه