تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۸:۳۳ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / معرفی معاونین دانشکده از بدو تاسیس

معرفی معاونین دانشکده از بدو تاسیس

ردیف نام و نام خانوادگی از سال لغایت
۱ آقای رجبعلی پریشانی ۱۳۷۳ ۱۳۷۵
۲ آقای محسن راجی ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
۳ آقای رضا جدیدی ۱۳۷۶ ۱۳۷۸
۴ آقای کرامت مجیدی ۱۳۷۸ ۱۳۸۹
۵ دکتر حامد عجبی نایینی   ۱۳۸۹ ۱۳۹۷
۶ آقای سید محمد باقر محمدی ۱۳۹۷ بهمن ۱۳۹۹
۶ دکتر بهار حافظی اسفند ۱۳۹۹