تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۷:۱۹ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / آشنایی با رشته نقشه کشی معماری – معماری

آشنایی با رشته نقشه کشی معماری – معماری

اهداف رشته معماری

دروه کاردانی پیوسته معماری از دوره هایی مبیباشد که هدف آن تربیت افرادی است که بتواند فاصله بین مهندس معمار و سطوح تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر نموده و بعنوان دستیار مهندس معمار همکاری کنند.

اهمیت رشته معماری

 وجود افرادی که بتوانند طرحههای مهندسین معمار را در زمینه های ارائه و ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز ۱ و ۲ یعنی ترسیم نقشه های معماری و اجرایی یاری نمایند و انجام کار در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص همکاری داشته باشد، ضرورت و اهمیت این دوره را کاملاٌ مشخص می سازد.

 توانایی های این دانشجویان

۱-کار در دفاتر فنی و معماری و مهندسین مشاور و کمک در جهت ارائه کار طراح

۲- اداره کارگاههای کوچک ساختمانی

۳-نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار.

مشاغل مرتبط با این رشته

کار در دفاتر مهندسین مشاور بعنوان دستیار مهندس معمار

کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداریها و فرمانداریها و کلیه دستگاههایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط می باشند

سرفصل دروس رشته نقشه کشی معماری – معماری

دروس پیشنهادی ترمی رشته نقشه کشی معماری – معماری