تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۹:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برنامه امتحانات نوبت اول مقطع نهم

تاریخ روز درس لینک رفع اشکال لینک درlms لینک در ایتا ۹۹/۱۰/۰۴ پنج شنبه دینی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۶ شنبه علوم کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۷ یکشنبه دفاعی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۸ دوشنبه املا کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۱۰ چهارشنبه …

ادامه نوشته »

برنامه امتحانات نوبت اول مقطع هشتم

تاریخ روز درس لینک رفع اشکال لینک درlms لینک در ایتا ۹۹/۱۰/۰۴ پنج شنبه دینی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۶ شنبه علوم کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۸ دوشنبه املا کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۱۰ چهارشنبه عربی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۱۴ یکشنبه …

ادامه نوشته »

برنامه امتحانات نوبت اول مقطع هفتم

تاریخ روز درس لینک رفع اشکال لینک درlms لینک در ایتا ۹۹/۱۰/۰۴ پنج شنبه دینی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۶ شنبه علوم کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۰۸ دوشنبه املا کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۱۰ چهارشنبه عربی کلیک کنید کلیک کنید کلیک کنید ۹۹/۱۰/۱۴ یکشنبه …

ادامه نوشته »